Regulamin Wyjazdu na Metamorfozę

1. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest stosować się do regulaminu obozu i ośrodka, w którym obóz jest organizowany.

2. Uczestnik obozu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom organizatora.

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu lub w środkach transportu.

4. Uczestnik obozu zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.

5. Uczestnik jest za siebie odpowiedzialny. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za uczestnika, który będzie pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży i/lub pobytu na obozie.

7. W przypadku rezygnacji opłata rezerwacyjna (170 zł) oraz I rata (350 zł) jest bezzwrotna

8. W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału w obozie, zapisani uczestnicy powinni niezwłocznie przekazać taką informację organizatorowi mailowo pod adresem: dominika.formanalata@gmail.com
W powyższej sytuacji organizator dokona zwrotu uiszczonych już wpłat z zastrzeżeniem:
– rezygnacja do 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot kosztów nie uwzględnia bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej 170 zł oraz I raty 350 zł
– rezygnacja do 7 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot II raty (350 zł)
– rezygnacja na 6 dni (i krócej) przed rozpoczęciem obozu – koszty nie zostaną zwrócone przez organizatora.

8. Uczestnik obozu bez zgody instruktora nie może korzystać ze sprzętu. 

9. Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na terenie obozu.

10. Uczestnik obozu zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do kolegów, instruktorów i innych osób.

11. Uczestnik obozu zobowiązany jest informować instruktorów o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.

12. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości.

13. Udział w obozie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację jego wizerunku w materiałach reklamowych firmy Forma na lata Dominika Waksmundzka.. 

14. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. 

15. Bezpłatny masaż można otrzymać pod warunkiem:
a) polecając Wyjazd na Metamorfozę bliskiej osobie, która nigdy nie była na Obozach Forma na lata. Obie osoby otrzymują 30 minutowy masaż gratis podczas wyjazdu.​
b) Bycia uczestnikiem pierwszej i/lub drugiej edycji Obozu Forma Na Lata.

16. Promocje nie sumują się.